10 milionów zł na nowe inwestycje w Ozorkowie – modernizację kamienic, dróg gruntowych, szkoły

Wszystkie wnioski Ozorkowa, zgłoszone do pierwszego naboru w ramach Programu „Polski Ład” uzyskały akceptację i otrzymają dofinansowanie we wnioskowanej kwocie – to oficjalna informacja ogłoszona dziś na stronach rządowego programu.

– Nasze wnioski dotyczą rewitalizacji trzech kamienic, dalszej modernizacji dróg gruntowych oraz Szkoły Podstawowej nr 2 – mówi burmistrz Jacek Socha – w następnych naborach będę wnioskować o dofinansowanie remontu kolejnych kamienic w centrum miasta, dalszej modernizacji dróg oraz placówek oświatowych i bazy sportowej. Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali nasze miasto w pozyskaniu dofinansowania, w szczególności posłowi Markowi Matuszewskiemu.

✅Projekt przebudowy dróg dotyczy ulic: Olczaka, Łącznej, Polnej, Wiatracznej, Sosnowej, Kasztanowej, Granicznej, Grzybowej, skrzyżowania Wiejskiej i Krótkiej. Zakres prac obejmuje budowę kanału deszczowego, nawierzchni asfaltowej na podbudowie, krawężników, zjazdów do posesji i chodników z kostki brukowej.Szacowany koszt inwestycji to 6 mln 300 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 5 mln 985 tys. zł.

✅Kolejny wniosek, na rewitalizację kamienic w centrum miasta, dotyczy budynków przy Jana Pawła II 8, 9 i 10. Zakres prac przewidziany w projekcie to wymiana drzwi zewnętrznych, okien, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropów i poddaszy, instalacja systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody i węzłów cieplnych, naprawa dachów, balkonów, kominów, dobudowanie przewodów wentylacyjnych, wymiana orynnowania.Koszt inwestycji oszacowano na 2 mln 484 tys. zł, natomiast wielkość dofinansowania to 2 mln 70 tys. zł.

✅Trzeci wniosek dotyczy modernizacji Szkoły Podstawowej nr 2, która obejmie m.in. remont kuchni i wymianę podłóg w budynku.Koszt zadania to 1 mln 200 tys. zł, a dofinansowanie 1 mln 20 tys. zł.Wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane w latach 2022 i 2023.