XVI Piknik Integracyjny

Występy artystyczne podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej oraz uczniów szkół podstawowych, a także wręczenie nagród w konkursie pn. „Karykatury znanych i lubianych” były głównymi punktami XVI Pikniku Integracyjnego, zorganizowanego 22 września przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę i współfinansowanego przez Miasto Ozorków. Temat konkursu, na który wpłynęło ponad 140 prac z całej Polski, nawiązywał do hasła tegorocznego Pikniku: „W krzywym zwierciadle”. Nagrody autorom najlepszych prac wręczali burmistrz Jacek Socha i prezes PSLCnP Halina Chojnacka.

Tegoroczny Piknik, ze względu na jesienną, chłodną aurę, odbył się w siedzibie Stowarzyszenia. Brały w nim udział stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, środowiskowe domu samopomocy, szkoły i przedszkola.

Poza występami odbyły się także warsztaty artystyczne, podczas których malowano twarze, robiono zdjęcia w fotobudce oraz tworzono prace plastyczne na folii. PSLCnP serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniach i organizacji wydarzenia Szkolnemu Klubowi Wolontariusza przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.  Patronat honorowy nad imprezą objęli m.in. Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha, Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, Starosta Zgierski Bogdan Jarota, a także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego i Minister Rodziny i Polityki Społecznej.