Modernizacja dróg na osiedlu

We wrześniu drogowcy rozpoczęli przy ul. Zachodniej układanie chodnika z kostki brukowej, przebudowę parkingów i zatoki autobusowej przy ul. Zachodniej; w ubiegłym roku ułożono nowy chodnik i wjazdy do posesji po przeciwnej stronie jezdni. W tym roku w planach jest również położenie asfaltowej nawierzchni na Konarskiego i Spokojnej. Przypominamy, że w sierpniu drogowcy układali nowe chodniki z kostki na ul. Konarskiego, Pogodnej oraz nowy krawężnik na ul. Spokojnej. Wszystkie prace na czterech ulicach, objętych jednym projektem modernizacji, czyli na Zachodniej, Spokojnej, Konarskiego i Pogodnej, rozpoczęte w ubiegłym roku, zakończą się w 2022 r.

Chcielibyśmy w krótszym czasie zrealizować tę inwestycję, ale rozłożenie prac na trzy lata było warunkiem przyznania nam dofinansowania z budżetu państwa – mówi burmistrz Jacek Socha.

Przebieg prac uzależniony jest od transz, wypłacanych ze środków wojewody łódzkiego.