Budżet Obywatelski

Do dnia 07.09.2021 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ozorkowie wpłynęły 4 formularze zgłaszania zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozorkowa. W wyniku weryfikacji pod względem formalnym, prawnym, rzeczowym i kosztowym, a także pod względem znaczenia dla społeczności lokalnej 3 zadania zostały ocenione pozytywnie, 1 zadanie zostało odrzucone, ponieważ projekt o analogicznym charakterze został wcześniej zaplanowany do realizacji przez Miasto w roku 2021.

W związku z niewyczerpaniem łącznej kwoty środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków na rok 2022, przez pozytywnie ocenione i wybrane do głosowania zadania, Burmistrz Miasta Ozorkowa – Pan Jacek Socha zarządził odstąpienie od głosowania na zgłoszone zadania. Wszystkie pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków zadania zostały przyjęte do realizacji w roku 2022 r.

W załączeniu:

  1. Wykaz zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków na 2022 rok.
  2. Lista zadań, które zostały ocenione pozytywnie pod względem spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków i wybrane do realizacji na 2022 rok.
  3. Lista zadań, które zostały odrzucone.