Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski to szczególna forma decydowania o części wydatków publicznych. Zasada jego funkcjonowania jest prosta – władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część gminnego budżetu. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Harmonogram edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2022  przedstawia się następująco:

1. Zgłaszanie projektów do 07.09.2021 r.

2. Weryfikacja projektów przez Zespół do 23.09.2021 r.

3. Głosowanie do 15.10.2021 r.

4. Ogłoszenie wyników do 21.10.2021 r.

Kartę zgłaszania projektów można pobrać poniżej lub w sekretariacie Urzędu przy ulicy Wigury 1 pok.202.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/278/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 czerwca 2021 r.