Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

Gmina Miasto Ozorków korzysta ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  od 2015 roku.  Żłobek Samorządowy Nr 2 w Ozorkowie przy ul. Zgierskiej 15a  utworzony w ramach programu dysponuje 24 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  Zatrudnienie znalazło w nim 8 osób w wymiarze 5 etatów.

Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się do zwiększenia odsetka dzieci  objętych opieką oraz umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.  Umożliwia również aktywizację zawodową rodziców, w szczególności będących osobami bezrobotnymi, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 .

Termin realizacji zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku 24 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym Nr 2 w Ozorkowie przy ul. Zgierskiej 15a”  określono na okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

Środki finansowe z dotacji  przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem miejsc opieki, w szczególności: na wynagrodzenia personelu zatrudnionego w żłobku (z wyłączeniem personelu zajmującego się przygotowywaniem wyżywienia).