Program „Dobry start”

Od 1 lipca 2021 roku nastąpiły istotne zmiany w zakresie realizacji świadczenia „300+” w ramach programu „Dobry start”. Beneficjenci 300+ będą mogli składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej:

  • na Platformie Usług Elektronicznych – PUE ZUS;
  • przez bankowość elektroniczną;
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl.

W związku z wprowadzonymi zmianami, osoby które nie są w stanie same złożyć wniosku przez system elektroniczny proszone są o przybycie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie w dniu 10.08.2021 r. w godzinach 9.00-13.00 w celu założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.  W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostanie w w/w dniu zorganizowany mobilny punkt w którym będzie można składać wnioski na Dobry Start.