Modernizacja ul. Suchej w tym roku

W tym roku zostanie zmodernizowana ul. Sucha na odcinku o długości 532 m od ul. Kolejowej i Łęczyckiej do terenu PKP. Ulica zyska podbudowę, dwie warstwy asfaltu i krawężniki. Koszt przebudowy to ponad 660 tys. zł, w tym dofinansowanie wynosi ponad 315 tys. zł, a wkład własny miasta ponad 344 tys. zł. Zadanie zostanie zrealizowane do 31 października 2021 r. Na dzisiejszej (24 czerwca) sesji Rady Miejskiej wniosek burmistrza Jacka Sochy w tej sprawie został zatwierdzony przez radnych. 

Dofinansowanie modernizacji ul. Suchej przyznano z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Suchej w Ozorkowie”.