Absolutorium dla Burmistrza jednogłośnie

24 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Ozorkowa za rok 2020 i udzielili absolutorium burmistrzowi Jackowi Sosze.15-osobowa Rada Miejska była jednogłośna w tej sprawie.

Serdecznie państwu dziękuję za udzielenie mi absolutorium – mówił burmistrz Jacek Socha – taki wynik głosowania to dla mnie wyraz zrozumienia przez Radę moich działaniach i zamierzeń oraz efektywnej współpracy radnych i burmistrza na rzecz miasta. Celem podejmowanych przez nas decyzji jest rozwój Ozorkowa i poprawa życia jego mieszkańców. Nie wszystkie oczekiwania i potrzeby udaje się zrealizować od razu, ale na przestrzeni ostatnich lat zrealizowaliśmy wiele zadań, a przed nami kolejne. Dzięki współpracy, zgodzie i wzajemnemu wsparciu jesteśmy w stanie zrobić jeszcze wiele dobrego dla naszego miasta.

Rok 2020 z powodu stanu epidemii nie był łatwy dla samorządów. Mimo to miastu udało się zrealizować w sposób prawidłowy założenia budżetu na 2020 r., co potwierdziła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, wystawiona m.in. w oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej RM w Ozorkowie o udzielenie absolutorium burmistrzowi Jackowi Sosze. 

W 2020 r. dochody miasta wyniosły ponad 100 mln 38 tys. zł, a wydatki ponad 98 mln 725 tys. zł, z czego na inwestycje wydano blisko 14 mln zł.

Inwestycje, zrealizowane w minionym roku, to m. in. przebudowa ulic: Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego, Orzeszkowej, Konopnickiej, rewitalizacja Parku Miejskiego, realizacja I etapu termomodernizacji pływalni „Wodnik”. W minionym roku rozpoczęła się także przebudowa ulic: Zachodniej, Spokojnej, Pogodnej i Konarskiego, która będzie kontynuowana w tym roku, przebudowa ul. Listopadowej i zakończona już rewitalizacja  pałacu Schlosserów.

Na zdjęciu: W imieniu radnych Rady Miejskiej przewodniczący Ryszard Kałużny i wiceprzewodniczący Grzegorz Tomczak gratulują burmistrzowi Jackowi Sosze uzyskania absolutorium