Przetarg na przebudowę drugiego odcinka Listopadowej ogłoszony

W tym tygodniu miasto ogłosiło przetarg na rewitalizację II odcinka ul. Listopadowej: od ul. Mickiewicza do placu Jana Pawła II. Oferty można składać do 21 maja. Wykonawca ma tak zorganizować harmonogram prac, by całkowite wyłączenie z ruchu przebudowywanego odcinka było jak najkrótsze ze względu na m.in. znajdujące się przy ulicy placówki handlowe. Zakres prac, prowadzonych w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, obejmuje m. in:

 • Rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i krawężników
 • Budowę kanału deszczowego
 • Wykonanie wpustów deszczowych
 • Regulację zasuw i studzienek dla urządzeń podziemnych
 • Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni
 • Budowę nowych chodników i wjazdów do posesji
 • Montaż betonowych krawężników
 • Montaż obrzeży trawników
 • Rekultywację zieleni: trawników i drzew
 • Budowę oświetlenia ulicznego, w tym stylizowanych latarni
 • Montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery
 • Wykonanie monitoringu
 • Przebudowę studni artezyjskiej

Zrewitalizowana Listopadowa ma nawiązywać charakterem do XIX-wiecznego charakteru ulicy.