Asfalt na Listopadowej

Na Listopadowej między Mickiewicza i Łęczycką/Żwirki drogowcy ułożyli pierwszą warstwę asfaltu. Jeśli pogoda pozwoli i nie będzie intensywnych opadów deszczu, do końca kwietnia ekipa ułoży ostatnią warstwę asfaltu i otworzy ulicę dla ruchu.

Rewitalizacja ulicy rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku. Najwięcej pracy i czasu pochłonęła budowa kanalizacji deszczowej i usuwanie kolizji z istniejąca w ulicy siecią wodociągową. Na przełomie marca i kwietnia drogowcy kończyli budowę deszczówki i prowadzili prace związane z przeprowadzeniem kanału do Bzury przy ul. Łęczyckiej. Chodniki i krawężniki są już ułożone. Przebudowa ulicy prowadzona jest w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który narzucił m.in. wykonanie wjazdów do posesji z kostki granitowej.

W ciągu najbliższych dni ma zostać ogłoszony przetarg na rewitalizację drugiego odcinka Listopadowej; między Mickiewicza i placem Jana Pawła II.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Ozorkowie”, który objął też rewitalizację Motarni, Parku Miejskiego i Pałacu Schlosserów. Jest dofinansowana z środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, z budżetu Ozorkowa oraz z budżetu państwa z Funduszu Inwestycji Samorządowych.