Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Wniosek o dofinansowanie budowy trzech bezpiecznych przejść dla pieszych: na ul. Lipowej, Bema i Sienkiewicza złożyło miasto do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

✅Lipowa (przy Małachowskiego): montaż poduszek berlińskich, doświetlenie i instalacja tzw. aktywnego przejścia. Koszt – 78,5 tys. zł

✅Bema (przy Kupieckiej/Lotniczej): budowa wyniesionego przejścia, doświetlenie. Koszt – 54,3 tys. zł

✅Sienkiewicza (przy PM3): budowa wyniesionego przejścia, doświetlenie. Koszt – 54,3 tys. zł

Poprawa infrastruktury drogowej to nie tylko budowa nowych ulic i chodników, ale też zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu, m.in. pieszych na przejściach – mówi burmistrz Jacek Socha – W ubiegłym roku doświetliliśmy cztery przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego, zainstalowaliśmy tzw. aktywne przejścia na Traugutta, Stypułkowskiego i Zgierskiej, w tym roku kontynuujemy inwestycje w tym zakresie.

Na realizację projektów można otrzymać do 80 procent dofinansowania z budżetu państwa.