Pozimowe naprawy dróg

W tym tygodniu drogowcy rozpoczęli pozimowe uzupełnianie ubytków w jezdniach. W pierwszej kolejności łatane są dziury na głównych ciągach komunikacyjnych, tj. na ul. Adamówek, Zgierskiej (na zdjęciu), Wyszyńskiego, nieremontowanym odcinku Listopadowej, Starzyńskiego, Nowe Miasto, Cegielnianej i Konstytucji 3-go Maja, a także w tych miejscach, gdzie ubytki są duże i najbardziej uciążliwe dla kierowców.  

Później ekipa remontowa pojawi się także na innych ulicach, a tempo prac zależeć będzie przede wszystkim od pogody; remonty jezdni metodą „na gorąco” można wykonywać tylko w bezdeszczowe dni.

Umowa, która opiewa na 116 tys. zł, obowiązuje do końca roku, więc wykonawca będzie uzupełniał ubytki w nawierzchni nie tylko wiosną, ale także w późniejszych terminach, jeśli zajdzie taka konieczność. W razie potrzeby istnieje możliwość zlecenia dodatkowych prac do 50% wartości umowy.