Nagroda Miasta za Działalność Kulturalną

Paweł Andrzej Górny otrzymał 25 marca z rąk burmistrza Jacka Sochy i przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Kałużnego Nagrodę za Działalność Kulturalną, przyznawanej za osiągnięcia artystyczne w roku poprzednim. Laureat Nagrody to pasjonat historii Ozorkowa i okolic, regionalista i propagator wiedzy o powstaniu i rozwoju naszego miasta. Pracował jako archiwista, m.in. w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie. Przez wiele lat regularnie na łamach „Wiadomości Ozorkowskich” ukazywały się jego artykuły dotyczące historii regionalnej. Jest autorem czterech publikacji:„Dzieje Ozorkowa na podstawie społeczności ewangelicko-augsburskiej” z 2009 r., „Cmentarz ewangelicko-augsburski w Ozorkowie” z 2010 r., „Przemysł starszy od miasta” z 2014 r., „Ozorków miasto niepokorne” z 2020 r.