KOMUNIKAT

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, a także Pracowników Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, zwracam się z uprzejmą prośbą o załatwianie spraw nie wymagających osobistej wizyty w Urzędzie w następujący sposób:

– telefonicznie: 42 710 31 00

– elektronicznie: sekretariat@umozorkow.pl

– za pośrednictwem platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl)

– za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej: Urząd Miejski w Ozorkowie, ul. Wigury 1 95-035 Ozorków

Jednocześnie informuję, że kasa Urzędu jest czynna, jednak preferowaną formą płatności jest dokonywanie wpłat podatków i opłat lokalnych za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz wpłat na rachunek bankowy Urzędu.

Powyższa prośba podyktowana jest wzrostem zachorowań i koniecznością zachowania niezbędnych zasad bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa.

Burmistrz Miasta Ozorkowa
(-) Jacek Socha