„Śmieciowa” aplikacja ustali osoby niepłacące za odbiór śmieci

Ozorków zamierza skorzystać z doświadczeń miasta Świdnik w ustaleniu osób, które nie płacą za odbiór śmieci, chociaż mieszkają na terenie miasta. W zdecydowanej większości samorządów w Polsce część mieszkańców uchyla się od płacenia za śmieci i nie widniej w deklaracjach. Znalezienie takich osób umożliwia specjalna aplikacja, opracowana i wykorzystywana w Świdniku, dzięki której w tym mieście ustalono blisko 1,5 tys. mieszkańców, niezgłoszonych w tzw. śmieciowych deklaracjach.

Na początku marca burmistrz Jacek Socha i przedstawiciele władz Świdnika uzgodnili w liście intencyjnym porozumienie w tej sprawie: „Partnerzy oświadczają, iż wyrażają wolę współpracy w celu rozwoju aplikacji wykrywającej niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Gmina Miejska Świdnik przekaże bezpłatnie Gminie Miasto Ozorków aplikację wykrywającą niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Aplikacja działa w ten sposób, że porównuje informacje o liczbie mieszkańców danej nieruchomości z różnych baz danych, m.in. z placówek oświatowych, Urzędu Stanu Cywilnego, wspólnot mieszkaniowych, ośrodka pomocy społecznej, w którym ujęte są m.in. rodziny korzystające z programu „500+”. Aplikacja porównuje te dane z danymi na deklaracjach śmieciowych i wychwytuje niezgodności dotyczące liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W takiej sytuacji miasto wzywa właściciela do wyjaśnienia rozbieżności. Wtedy najczęściej okazuje się, że nie wszyscy domownicy byli zgłoszeni do systemu i właściciel jest zobowiązany do uzupełnienia deklaracji.

Apeluję do osób, które nie płacą za odbiór odpadów, o złożenie zgodnej ze stanem faktycznym deklaracji; w takiej sytuacji miasto może odstąpić od nałożenia kary finansowej – mówi burmistrz Jacek Socha – jeśli aplikacja wykaże niezgodność między liczbą osób w deklaracji, a stanem faktycznym, a postępowanie wyjaśniające potwierdzi taki stan rzeczy, właściciel nieruchomości będzie musiał uiścić zaległe opłaty nawet do trzech lat wstecz.

Świdnicka aplikacja cieszy się sporym zainteresowaniem wśród samorządowców, ponieważ pozwala uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest to o tyle istotne, że system ten musi się samofinansować; samorząd nie może do niej dokładać ani na nim zarabiać. Stawka za śmieci ustalana jest przez firmy je odbierające na podstawie ilości odpadów z danego terenu. Dlatego jeśli

Jeśli wszyscy z danego terenu będą płacić za odbiór śmieci, to kwota, którą miasto płaci firmie odbierającej odpady, rozłoży się na więcej osób i dzięki temu miesięczna stawka za śmieci będzie niższa – dodaje burmistrz Jacek Socha.

W sytuacji, gdy część mieszkańców uchyla się od płacenia za odbiór odpadów, to pozostali płacą więcej.

Foto: OPK Sp. z o. o.