Samodzielna rehabilitacja po przebyciu COVID-19

Powrót do pełni zdrowia po przebyciu koronawirusa może zająć sporo czasu. Fakt, że objawy i powikłania choroby są różnorodne, powoduje dodatkowy niepokój. Przebycie zakażenia COVID-19 może wiązać się z wystąpieniem powikłań takich jak pogorszenie sprawności i samopoczucia, a także trudnościami z wykonywaniem codziennych czynności.

https://www.gov.pl/web/psse-zgierz/samodzielna-rehabilitacja-po-przebyciu-covid-19