Od dnia 1.03.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu przywraca bezpośrednią obsługę interesantów

Od dnia 1.03.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu przywraca bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie głównej w Zgierzu, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Obowiązuje ograniczenie liczby osób przebywających na terenie Urzędu.

Rejestracji i wyrejestrowania można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl lub po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu terminu
i godziny stawiennictwa.

Obsługa wniosków dotyczących usług i instrumentów rynku pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, dofinansowanie wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, KFS, staże, szkolenia wskazane przez bezrobotnego, bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe) jest prowadzona tylko w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

Wnioski dotyczące wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej są przyjmowane tylko w formie elektronicznej

Klienci przychodzący do Urzędu muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, tj. maseczkę i ewentualnie rękawiczki, a przed wejściem zobowiązani są zdezynfekować ręce. Klienci, którzy nie będą zasłaniali ust i nosa w sposób określony w aktualnych rozporządzeniach nie zostaną obsłużeni na terenie Urzędu.

W dalszym ciągu rekomendujemy  przesyłanie  pism:

 • drogą  elektroniczną  na adres  lozg@praca.gov.pl
 • za pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej e-PUAP „pismo ogólne do podmiotu publicznego” /PUPZgierz/skrytka oraz „pismo ogólne do urzędu” /PUPZgierz/SkrytkaESP
 • pocztą tradycyjną  na adres : Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10,
  95-100 Zgierz

Informujemy o możliwości kontaktu telefonicznego z Urzędem:

 • informacja w sprawie KFS:    42  714 12 63;  lozg@praca.gov.pl  
 • informacja w sprawie szkoleń osób bezrobotnych:  42  714 12 64;  lozg@praca.gov.pl   
 • informacja dotycząca zatrudniania cudzoziemców:    42  714 12 67;  lozg@praca.gov.pl
 • informacja dotycząca pośrednictwa pracy, ofert pracy:    42  714 12 71; 
  42  714 12 72;  lozg@praca.gov.pl
 • informacja w sprawie staży:    42   717 45 61;  lozg@praca.gov.pl
 • informacja dla Pracodawców na temat dofinansowań (refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne):   
  42  714 12 79;   lozg@praca.gov.pl
 • informacja dla  osób bezrobotnych w sprawie  dotacji na  otworzenie działalności gospodarczej:    42  714 12 64; lozg@praca.gov.pl
 • informacja w sprawie rejestracji, wydawania zaświadczeń:    42 714 12 68 ;
  42  714 12 69; lozg@praca.gov.pl 

informacja w sprawie zasiłków, dodatków  aktywizacyjnych: 
42 714 12 86;  lozg@praca.gov.pl