Skorzystaj z bezpłatnego dyżuru telefonicznego!!!

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa

2 marca 2021 r.

 do skorzystania z dyżuru telefonicznego pt.

„Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r.  oraz wypłata 13. emerytury.”

Godzina dyżuru: 12:00-14:00

Telefon: 42 638-24-00

W trakcie dyżuru Seniorzy dowiedzą się m in.:

-jaki jest nowy wskaźnik waloryzacji;

-które świadczenia podlegają waloryzacji;

-kiedy otrzymają wyższe świadczenia;

-kiedy wypłacimy im 13 emeryturę.

Zapraszamy do kontaktu!