Odznaki dla Zasłużonych

Marianna Jędrzejczak, Teresa Drwalewska-Biesiada i Stanisław Chmieliński otrzymali 25 lutego odznaki „Zasłużony dla Miasta Ozorkowa” z rąk Burmistrza Jacka Sochy, Przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Kałużnego i Wiceprzewodniczącego RM Grzegorza Tomczaka.

Odznaczeni są wieloletnimi instruktorami Hufca ZHP Ozorków, ich harcerska i społeczna działalność od lat służy mieszkańcom i promuje miasto.

Foto: A. Chmielińska-Wankiewicz