ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU DROGOWO-KOLEJOWEGO W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLEW

W związku z budową linii kolejowej nr 16 na odcinku Łęczyca – Ozorków zamknięty zostanie przejazd drogowo – kolejowy znajdujący się na drodze wojewódzkiej Nr 469  w miejscowości Wróblew. Zamknięcie przejazdu utrudni  dojazd do ul. Wróblewskiej w Ozorkowie od strony drogi krajowej Nr 91.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wykonawcę przebudowy linii kolejowej, przewiduje się zamknięcie przejazdu w terminie od dnia 1 marca 2021 r. Prawdopodobny czas zamknięcia przejazdu wynosi 14 dni.

W związku z powyższym wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu drogowego informująca o zamknięciu przejazdu wraz z tymczasowym objazdem.