Planowana termomodernizacja kamienic na placu Jana Pawła II

Ponad 1,3 mln zł ma kosztować termomodernizacja i podłączenie do miejskiego ciepłociągu dwóch kamienic przy placu Jana Pawła II pod numerami 8 i 9. Wniosek o dofinansowanie inwestycji miasto złożyło do Funduszu Inwestycji Samorządowych.

– Modernizacja starego zasobu komunalnego jest bardzo kosztowna, ale też bardzo potrzebna – mówi burmistrz Jacek Socha – poprawia warunki życia mieszkańców i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. Ostatnio pozyskaliśmy środki na termomodernizację kamienicy przy ul. Listopadowej 39, teraz mamy sporą szansę na otrzymanie kolejnych funduszy.

Planowany zakres prac to m.in.:

Jana Pawła II 8

Docieplenie ścian, fundamentów i stropu, podłączenie budynku do miejskiego ciepłociągu, przyłączenie węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowa przewodów wentylacyjnych, wymiana drzwi zewnętrznych, naprawa dachu i balkonów, wymiana orynnowania i instalacji odgromowej.

Koszt 725 tys. zł, realizacja inwestycji 2021/2022

Jana Pawła II 9

Docieplenie ścian, fundamentów i stropu, przyłączenie węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana okienek piwnicznych i drzwi zewnętrznych, naprawa dachów i balkonów, wymiana orynnowania i instalacji odgromowej.

Koszt 610 tys. zł , realizacja inwestycji 2021/2022

Modernizacja zasobu komunalnego to jeden z priorytetów burmistrza Jacka Sochy. Przez ostatnie lata dzięki pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych udało się zmodernizować szkoły, przedszkola i inne budynki użyteczności publicznej. Obecnie rewitalizowany jest pałac Schlosserów, a jeszcze w tym roku zakończy się termomodernizacja „Wodnika” i rozpocznie modernizacja MOPS i PM1.

Obecnie pojawiły się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na modernizację zasobu mieszkaniowego, dlatego miasto będzie sukcesywnie wnioskować o dofinansowanie kolejnych inwestycji w tym zakresie.