Cyberklasa w ozorkowskim LO – jedyna w województwie!

W czerwcu w I Liceum Ozorkowie rozpocznie się nabór do jedynej w województwie i jednej z 16 w całym kraju wyjątkowej klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Ozorkowskie liceum spełniło wysokie wymagania i zakwalifikowało się do projektu edukacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Program nauczania w cyberklasie, w której może się uczyć maksymalnie 15 uczniów, zakłada kształcenie w zakresie informatyki, podstaw kryptografii, algorytmiki i zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji.

Działanie od września tego roku cyberklasy, wyposażonej w najnowszy sprzęt informatyczny, w której zajęcia prowadzić będą specjaliści z wyższych uczelni, będzie możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Absolwenci cyberklasy to w przyszłości studenci uczelni wojskowych i cywilnych z zakresu cyberbezpieczeństwa, informatyki i nauk ścisłych.

Szczegółowe informacje na temat cyberklasy na https://lo-ozorkow.pl/index.php/klasa-cyberbezpieczenstwa i na https://www.facebook.com/WKUwLodzi