Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu apeluje do hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu w związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną związaną z wyznaczeniem dnia 24 listopada 2020 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8 na fermie kur niosek w miejscowości Wroniawy w gminie Wolsztyn (w powiecie wolsztyńskim, województwo wielkopolskie) oraz realnym zagrożeniem związanym z możliwością zawleczenia wirusa HPAI na teren powiatu zgierskiego, zwraca się z prośbą o umieszczenie poniższych informacji dotyczących HPAI na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych.

więcej na stronie …