Nazwa ronda upamiętniająca dawnego burmistrza

Imieniem Wacława Kroppa, wieloletniego burmistrza Ozorkowa, zostanie nazwane powstałe w ubiegłym roku rondo u zbiegu ulic Orzeszkowej i Przejazd. Na wniosek burmistrza Jacka Sochy uchwałę w tej sprawie przyjęli radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej.Wacław Kropp, bardzo zasłużony dla rozwoju Ozorkowa, pełnił funkcję burmistrza nieprzerwanie od 1923 r. do wybuchu II w.ś. W listopadzie 1939 r. został aresztowany przez nazistów, a 1 stycznia 1941 r. zamordowany w obozie w Dachau. W tym roku mija 80 rocznica jego śmierci. Uroczyste nadanie nazwy rondu zaplanowano na przełom stycznia i lutego.- Chcemy w ten sposób upamiętnić tak zasłużonego dla miasta człowieka, który cieszył się ogromnym uznaniem i szacunkiem wśród mieszkańców – mówi burmistrz Jacek Socha.Więcej na temat Wacława Kroppa na https://ozopedia.org/index.php?title=Kropp_Wac%C5%82aw