Miejskie inwestycje 2020 r. – podsumowanie

Miniony rok nie był łatwy dla budżetów samorządów, także dla Ozorkowa, jednak udało się zrealizować/rozpocząć inwestycje zaplanowane na 2020 r. Przypominamy najważniejsze z nich:

✅Rewitalizacja Parku Miejskiego

Latem, po trwającej rok rewitalizacji, otwarto dla mieszkańców Park Miejski, w którym m.in. zamontowano nowy mostek nad Bzurą, całą infrastrukturę teletechniczną umiejscowiono pod ziemią, zrekultywowano roślinność, zbudowano główną aleję i nowe ścieżki, zainstalowano stylizowane latarnie, ławki, kosze na śmieci, wodotryski, stojaki na rowery, rozbudowano plac zabaw i siłownię plenerową. Park zmodernizowano w ramach kilkuletniego projektu, który obejmuje też rozpoczętą jesienią ub.r. przebudowę ulicy Listopadowej oraz rewitalizację pałacu Schlosserów.

✅Przebudowa ul. Konopnickiej

Na 400-metrowym odcinku za torami w stronę ul. Zielonej ułożono nawierzchnię z kostki betonowej, wjazdy do posesji oraz utwardzono rów przydrożny.

✅Przebudowa ciągu ulic: Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego

Zakończona w listopadzie 2020 r. inwestycja była ostatnim elementem kilkuletniego, największego projektu przebudowy dróg w Ozorkowie, w ramach którego zmodernizowano w poprzednich latach Maszkowską, Południową, Łęczycką, zbudowano most na Południowej i dwa nowe ronda. Projekt zrealizowany został w porozumieniu z powiatem zgierskim, z dofinansowaniem ze środków unijnych i rządowych. Zakres robót na Traugutta, Żeromskiego i Stypułkowskiego obejmował budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, wymianę chodników, krawężników, budowę miejsc postojowych, zatok autobusowych, wycinkę części drzew i nowe nasadzenia oraz dostosowanie infrastruktury technicznej.

✅Przebudowa ul. Orzeszkowej

Zbudowano nową, asfaltową nawierzchnię jezdni, chodnik z kostki, krawężniki, a przy ul. Przejazd zbudowano rondo.

✅Rewitalizacja Pałacu Schlosserów

Inwestycja rozpoczęła się jesienią 2020 r. i potrwa do końca marca 2021 r. W ramach prac odnawiana jest elewacja, ogrodzenie od strony parku, wymieniane są okna i drzwi, naprawiany dach, kominy i rynny.

✅Przebudowa ul. Listopadowej – etap I

Pierwszy etap, rozpoczęty jesienią 2020 r. to przebudowa na odcinku od Żwirki do Mickiewicza, w drugim etapie zostanie przebudowany odcinek między Mickiewicza i placem Jana Pawła II. Modernizacja Listopadowej obejmuje remont jezdni, wykonanie kanalizacji deszczowej, ułożenie nowych krawężników, chodników i zjazdów do posesji z kostki brukowej, wymianę oświetlenia ulicznego i przyłączy elektrycznych. Rewitalizacja pałacu i ul. Listopadowej realizowane są w ramach projektu, dofinansowanego z funduszy unijnych, pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Ozorkowie”.

✅Przebudowa ul. Zachodniej i Spokojnej.

Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2020 r. Projekt obejmuje też modernizację Konarskiego i Pogodnej i zostanie zrealizowany do 2022 r. z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

✅Termomodernizacja pływalni „Wodnik”

Miasto w 2020 r. przeprowadziło I etap termomodernizacji pływalni 'Wodnik”, w którym wymieniono okna i świetlik dachowy. II etap zadania zaplanowany na 2021 r. to instalacja fotowoltaiki.

✅Nowy chodnik na Sucharskiego

Inwestycja sfinansowana wspólnie przez powiat zgierski i miasto Ozorków.

✅Inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego

W minionym roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, zbudowano chodnik na ul. Partyzantów między ul. Maszkowską i Średnią, chodniki przy ul. Górnej, zmodernizowano taras przy Przedszkolu Miejskim nr 3, nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5, a w najbliższym czasie zostanie zbudowana zatoka postojowa przy ul. Lotniczej naprzeciwko pływalni „Wodnik”.