Dyżury aptek w 2021

Dyżury aptek na terenie miasta Ozorkowa w 2021 roku zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Dyżury aptek 2021