Inwestycje w Ozorkowie – podsumowanie 2021 r.

Rok 2021 upłynął w Ozorkowie pod znakiem licznych inwestycji. Część z nich została już ukończona, część będzie kontynuowana w 2022 r.

Odnowiony Pałac Schlosserów

W pierwszej połowie czerwca 2021 r. zakończyła się rewitalizacja Pałacu Schlosserów przy ul. Listopadowej, w którym mieszczą się Młodzieżowy Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna.

Prace rozpoczęły się jesienią 2020 r. Wymieniono wszystkie okna i drzwi, odnowiono elewację, elementy zdobnicze i sztukaterie, przywrócono pierwotną kolorystykę budynku, naprawiono dach, kominy, rynny, wymieniono oprawy świetlne. Zrewitalizowano także dziedziniec pałacu od strony parku; położono nową nawierzchnię z kostki i zbudowano nowe, stylizowane ogrodzenie. Wszystkie prace były prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem konserwatora zabytków.

Realizacja tego projektu to duże przedsięwzięcie finansowe, na które udało nam się pozyskać środki z zewnątrz – mówi burmistrz Jacek Socha – dzięki temu mogliśmy odnowić jedną z głównych ulic miasta, dwa zabytkowe budynki w centrum oraz park, który stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców.

Inwestycja została zrealizowana w ramach kilkuletniego projektu pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Ozorkowie”, obejmującego przebudowę ul. Listopadowej, rewitalizację Parku Miejskiego i modernizację budynku dawnej Motarni, sfinansowanego ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, z budżetu Ozorkowa oraz z budżetu państwa z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Rewitalizacja Listopadowej

W 2021 r. zakończyła się rewitalizacja ul. Listopadowej na odcinku od ul. Mickiewicza od placu Jana Pawła II. II etap przebudowy Listopadowej rozpoczął się pod koniec lipca 2021 r. i objął wykonanie wpustów deszczowych, regulację zasuw i studzienek, wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, budowę nowych chodników i wjazdów do posesji, montaż betonowych krawężników i obrzeży trawników, budowę oświetlenia ulicznego, w tym stylizowanych latarni, montaż małej architektury czyli ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery, wykonanie monitoringu i przebudowę studni artezyjskiej, rewitalizację zieleni Miejskiej i nowe nasadzenia.

Ulica jest zabytkowa, dlatego prace prowadzone były pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków, który polecił usunięcie starych drzew i narzucił m.in. rodzaj materiałów i sposób wykonania chodników oraz wjazdów do posesji.

Przypomnijmy; cała inwestycja rozpoczęła się w drugiej połowie 2020 r. przebudową Listopadowej na odcinku od Mickiewicza do Łęczyckiej/Żwirki.

Remont kamienicy przy Listopadowej 39

Na początku września rozpoczęła się termomodernizacja kamienicy przy ul. Listopadowej 39. Zakres prac obejmuje: wymianę 70 okien i 4 par drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian i stropu, modernizację systemu przygotowania ciepłej wody, modernizację systemu ogrzewania, w tym m.in. zakup 84 grzejników, instalację dwóch kotłów gazowych.

Większość prac została już zakończona, całość ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2022 r.

– Ponieważ każdy z lokatorów musiał podpisać indywidualnie umowę z dostawcą gazu, nie mogliśmy tego zrobić jako Miasto, dlatego nie wszystkie mieszkania zostały już podłączone do sieci. Na razie niektórzy korzystają jeszcze ze starych bojlerów Zrekompensujemy lokatorom tę niedogodność – mówi burmistrz Jacek Socha.

Koszt termomodernizacji kamienicy blisko 1 mln 400 tys. zł, z czego 1 mln zł stanowi dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja zmniejszy zanieczyszczenie powietrza i poprawi warunki życia mieszkańców kamienicy, w której znajduje się 19 lokali mieszkalnych. Modernizacja zasobu komunalnego będzie kontynuowana.

– Będziemy kontynuować działania związane z modernizacją i termomodernizacją Miejskiego zasobu mieszkaniowego – zapewnia burmistrz Jacek Socha – Złożyliśmy wniosek do programu Polski Ład, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie na termomodernizacje trzech kamienic przy placu Jana Pawła II. Będziemy składać kolejne wnioski do następnych naborów w ramach tego programu, by stopniowo zmodernizować cały zasób komunalny. Muszę tu zaznaczyć, że jest to duże wyzwanie finansowe dla naszego miasta, ponieważ termomodernizacja jednej kamienicy to wydatek od kilkuset tysięcy do nawet ponad 1 mln złotych. Jednak dzięki dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych sukcesywnie będziemy odnawiać miejskie kamienice. Planujemy też budowę nowych bloków komunalnych przy ul. Armii Krajowej, a także przy ul. Zgierskiej również starając się o pozyskanie dofinansowania na ten cel.

Termomodernizacja pływalni „Wodnik”

W kwietniu zakończyła się termomodernizacja miejskiej krytej pływalni Wodnik; wiosną tego roku zainstalowano panele fotowoltaiczne, które wytwarzają energię na potrzeby basenu. 

Instalacja fotowoltaiki to II etap termomodernizacji pływalni „Wodnik”. W tamtym roku, w ramach I etapu, wymieniono okna i świetlik. Inwestycja poprawiła warunki korzystania z basenu i ograniczyła koszty ogrzewania obiektu.

Zadanie zostało dofinansowane z funduszy unijnych w ramach kilkuletniego projektu termomodernizacji przedszkoli miejskich i obiektów sportowych w Ozorkowie. Dwa lata temu w ramach tego programu wykonano termomodernizację Hali Sportowej w Ozorkowie.

Termomodernizacja PM1

Od lipca trwała termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Wigury 7.  Inwestycja obejęła m.in. naprawę i ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachu i poddasza, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymianę 33 grzejników, modernizację systemu ciepłej wody, wentylacji, instalacji elektrycznej, montaż fotowoltaiki, dostosowanie obiektu do wymagań p-poż., remont sanitariatów, budowę nowych schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, malowanie ścian i sufitów, a także wymianę drzwi zewnętrznych oraz podłóg w części pomieszczeń na I piętrze.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i środków rządowych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Modernizacja dróg na osiedlu

W tym roku drogowcy ułożyli chodnik z kostki brukowej, przebudowali parkingi i zatokę autobusową przy ul. Zachodniej, układali nowe chodniki z kostki na ul. Konarskiego, Pogodnej oraz nowy krawężnik na ul. Spokojnej. W ubiegłym roku ułożono nowy chodnik i wjazdy do posesji po przeciwnej stronie Zachodniej. Wszystkie prace na czterech ulicach, objętych jednym projektem modernizacji, czyli na Zachodniej, Spokojnej, Konarskiego i Pogodnej, rozpoczęte w ubiegłym roku, zakończą się w 2022 r.

Remont sali gimnastycznej w SP4

Dobiegł końca remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4. Prace objęły m.in. remont podłogi, naprawę tynków, malowanie ścian i sufitu, wymianę drzwi w sali na aluminiowe oraz drzwi wewnętrznych do szatni i pomieszczeń pomocniczych, wykonanie wentylacji, wymianę oświetlenia na energooszczędne, malowanie pomieszczeń szatni dla uczniów oraz korytarza łączącego szatnie z salą gimnastyczną. Ponadto zakupiono i zamontowano dwa duże oraz cztery mniejsze kosze do koszykówki, zamontowano także 10 nowych drabinek. Remont sali gimnastycznej to kolejna inwestycja w modernizację i rozbudowę obiektów sportowych w Ozorkowie. Koszt remontu wyniósł 172 tys. zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa z programu „Infrastruktura sportowa Plus” wyniosło 70 tys. zł, resztę przeznaczono z budżetu miasta.

Od kilku lat modernizujemy i rozbudowujemy bazę sportową i rekreacyjną w mieście – mówi burmistrz Jacek Socha – zbudowaliśmy boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjne przy miejskich szkołach, modernizujemy sale gimnastyczne, powstają siłownie plenerowe i place zabaw, przed nami jeszcze m.in. zagospodarowanie terenów wokół zalewu i nad Bzurą, by połączyć zalew ścieżką rowerowa z Parkiem Miejskim. Chcemy także utworzyć nowoczesne boisko w Lasku Miejskim. Dlaczego nie przy Łęczyckiej? Specjalistyczna analiza geotechniczna wykazała, że budowa nowoczesnego obiektu na tym terenie nie ma racji bytu ze względu na bliskość rzeki. Nawet przy wymianie całego gruntu pod płytą boiska, nie ma gwarancji, że po opadach na boisku nie będzie zalegać woda. Kolejna inwestycja sportowa, którą chcę zrealizować w najbliższych latach, to budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5.

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Pod koniec roku zakończyła się  budowa trzech bezpiecznych przejść dla pieszych: na ul. Lipowej przy Małachowskiego, na Bema przy Lotniczej i na Sienkiewicza przy PM3. Miasto otrzymało na to zadanie dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego.

Przejścia zostały wyniesione i doświetlone. Przypomnijmy; w 2020 roku w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach, doświetlono cztery przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego, zainstalowano tzw. aktywne przejścia na Traugutta, Stypułkowskiego i Zgierskiej. W 2022 r. program budowy bezpiecznych przejść będzie kontynuowany.

Modernizacja ul. Suchej

W 2021 r. zmodernizowano ul. Suchą na odcinku o długości 532 m od ul. Kolejowej i Łęczyckiej do terenu PKP. Ulica zyskała podbudowę, dwie warstwy asfaltu i krawężniki. Koszt przebudowy to ponad 660 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego wyniósł ponad 315 tys. zł, a wkład własny miasta ponad 344 tys. zł.

Termomodernizacja MOPS

Ponad 1 mln 600 tys. zł dofinansowania z funduszy europejskich otrzymał Ozorków na termomodernizację budynku przy Stypułkowskiego 1, w którym mieści się MOPS oraz mieszkania komunalne. Prace rozpoczęły się jesienią, a ich zakres to: modernizacja systemu grzewczego, wymiana okien, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja systemu c.w.u., wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych.

Rozbudowa miejskiego monitoringu

Latem zamontowano dodatkowe kamery monitoringu miejskiego, wymieniono część starych na nowe oraz zainstalowano nowoczesny rejestrator w Komisariacie Policji w Ozorkowie. Obecnie na większym monitorze, o znacznie lepszej rozdzielczości, można śledzić obraz z blisko 40 kamer miejskich. Nowe kamery mają znacznie lepsze parametry, dzięki czemu obraz jest wyraźniejszy, także w godzinach nocnych.

Nowe kamery pojawiły się m.in. na rondzie 100-lecia Odzyskania Niepodległości, na Łęczyckiej, Starzyńskiego na wysokości targowiska, na terenie przy Szkole Podstawowej nr 2 i na Listopadowej na wysokości zrewitalizowanego Pałacu Schlosserów. Koszt inwestycji to 70 tys. zł. System monitoringu będzie sukcesywnie rozbudowywany w kolejnych latach.

Zatoka postojowa przy SP2

Zatoka postojowa przy ul. Lotniczej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 2 została  zbudowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo wyremontowano też przylegający do miejsc postojowych chodnik, wymieniając stare płyty na kostkę brukową.

Na zadanie, którego koszt wyniósł 29 tys. zł, zagłosowało 1045 mieszkańców. Dzięki inwestycji uczniowie, którzy są podwożeni do szkoły przez rodziców, mogą bezpiecznie wysiąść z auta, a zatrzymujące się przy SP2 samochody nie blokują ruchu na Lotniczej.

Komunikacja publiczna

Pod koniec 2021 r. uruchomiono tramwaj z Łodzi do Zgierza i tym samym łódzkie MPK zlikwidowało połączenia autobusowe z Łodzi do Zgierza na trasie DK91. Autobus Z46 jeździ z Ozorkowa do Zgierza, a następni podróżni jadący do Łodzi mogą się przesiąść w tramwaj nr 6 na placu Kilińskiego w Zgierzu

– Utrzymanie komunikacji publicznej do Zgierza i Łodzi to dla mnie bardzo ważna kwestia i wbrew pojawiającym się plotkom, jednoznacznie informuje, że komunikacja publiczna będzie funkcjonować nadal – mówi burmistrz Jacek Socha – Zasady, na jakich komunikacja ta działa, zależą nie tylko od nas. Przypominam, że nie jesteśmy bezpośrednim sąsiadem Łodzi; między Ozorkowem a stolicą województwa są dwie gminy wiejskie i jedna miejska, czyli miasto Zgierz. Gminy wiejskie niechętnie partycypują w kosztach utrzymania komunikacji publicznej na rasie Łódź-Ozorków. W chwili obecnej koszty utrzymywania linii Z46 między Ozorkowem i Zgierzem, która w znacznej mierze przebiega przez teren nienależący do nas, pokrywamy z naszego budżetu w 50 %, choć linia ta w naszym mieście przebiega przez jedynie 5 kilometrowy odcinek. Połączenie to nadal będzie funkcjonować, a w przyszłości, w zależności od dalszych możliwości finansowych, będzie to albo autobus ekologiczny albo tramwaj. Jednak musimy mieć tu na względzie koszty i racjonalne wydatkowanie środków. W chwili obecnej koszty utrzymania linii Z46 to ponad 1 mln 100 tys. zł, z czego blisko połowę pokrywamy my ze swojego budżetu. Stawka za wozokilometr wynosi ok. 9 zł. W przypadku tramwaju stawka za wozokilometr wynosi ok. 20 zł.

Jednym z ważniejszych wydarzeń końca 2021 r. było wznowienie po modernizacji kursów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie Łódź – Kutno przez Ozorków i przy okazji wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. korzystnej oferty dla mieszkańców, którzy z tych połączeń chcą korzystać.

– Zawarłem z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Grzegorzem Schreiberem porozumienie, dzięki któremu od 1 stycznia rozszerzono strefę A do Ozorkowa; oznacza to, że kupując miesięczny bilet za 160 zł, można korzystać ze wszystkich połączeń ŁKA i Intercity na trasie Łódź – Ozorków oraz ze wszystkich autobusów i tramwajów łódzkiego MPK – dodaje burmistrz Jacek Socha – Zapewniam, że podejmę działania, by zapewnić mieszkańcom Ozorkowa dojazd komunikacją publiczną do przystanku ŁKA na Nowym Mieście i do dworca przy Kolejowej. Dodam jeszcze, że po modernizacji czas podróży z Ozorkowa do Łodzi znacznie się skrócił, w pociągach jest ciepło, czysto i wygodnie, dlatego warto korzystać z tej opcji dojazdu do Zgierza czy do Łodzi. Prowadzę z Marszałkiem Województwa rozmowy, by zorganizować na terenie miasta busy dojazdowe, które pomogłyby mieszkańcom dotrzeć na dworzec i przystanek z tych rejonów miasta, gdzie nie ma komunikacji. Myślę, że w drugiej połowie 2022 r. poznamy już konkrety co do tego rozwiązania.

Modernizacja ulic gruntowych w 2022 r.

W 2022 r. czekają nas remonty kolejnych ulic, na których modernizację Ozorków pozyskał środki z programu „Polski Ład”. Projekt przebudowy dróg dotyczy ulic: Olczaka, Łącznej, Polnej, Wiatracznej, Sosnowej, Kasztanowej, Granicznej, Grzybowej, skrzyżowania Wiejskiej i Krótkiej. Zakres prac obejmie budowę kanału deszczowego, nawierzchni asfaltowej na podbudowie, krawężników, zjazdów do posesji i chodników z kostki brukowej. Szacowany koszt inwestycji to 6 mln 300 tys. zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 5 mln 985 tys. zł.