Nieodpłatna pomoc prawna

Osoby niezamożne mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc prawną w Klinice Prawa działającej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Udzielanie porad prawnych odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość: poczta tradycyjna, telefon, faks, e-mail, telekonferencja na Skype).

Więcej informacji można uzyskać:

  • telefonicznie/faksem: 42 635 46 32 (poniedziałki w godz. 13-16, wtorki 9-12, środy 14-17, czwartki 12-14);
  • e-mail: klinika@wpia.uni.lodz.pl;
  • pocztą tradycyjną: Klinika Prawa, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź.

Bliższe informacja o Klinice Prawa można uzyskać na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/klinika