Stypendia Sportowe

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie uprzejmie informuje, iż na podstawie uchwały Nr XXII/143/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie  z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu przyznawania  i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe, określono szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe. Stypendia sportowe mogą zostać przyznane za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Ozorków, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu.