Budują nowy chodnik na Sucharskiego

Rozpoczęła się przebudowa chodnika na ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Nowe Miasto do ul. Bema.
Inwestycja, której koszt to 108 tys. zł, jest finansowana wspólnie przez miasto i powiat zgierski. Ul. Sucharskiego jest drogą powiatową, ale na wniosek burmistrza Jacka Sochy Rada Miejska podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla powiatu w wysokości 54 tys. zł. na budowę chodnika, obrzeży i krawężnika po lewej stronie jezdni (patrząc od ul. Nowe Miasto). Wybór wykonawcy i nadzór nad inwestycją realizuje powiat.