Na skrzyżowaniu Żeromskiego/Traugutta trwają prace związane z budową nawierzchni jezdni oraz usunięciem kolizji z siecią gazową w ul. Traugutta. W związku z tym w tym rejonie miasta występują utrudnienia w ruchu – Żeromskiego przy Traugutta jest nieprzejezdna.
W przyszłym tygodniu w tym rejonie także wystąpią utrudnienia dla kierowców i pieszych, ponieważ na Traugutta i Żeromskiego będą prowadzone uzupełnienia wiążącej warstwy asfaltu w jezdni oraz kontynuowane będą prace brukarskie przy budowie chodników.
Przebudowa Traugutta, Żeromskiego i Stypułkowskiego ma się zakończyć do końca listopada 2020 i, jak zapewnia wykonawca, termin ten nie jest zagrożony.
Największym wyzwaniem przy realizacji inwestycji okazała się przebudowa skrzyżowania Traugutta/Żeromskiego ze względu na kolizję z infrastrukturą gazową. Przebieg sieci gazowej w tym rejonie nie pokrywał się z mapami geodezyjnymi, na podstawie których opracowano dokumentację techniczną. Uzgodnienia z gestorem sieci dotyczące przełożenia odcinka gazociągu trwały wiele tygodni i spowodowały, że prace w rejonie skrzyżowania można było kontynuować dopiero w październiku.

Przebudowa ciągu ulic: Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego, obejmująca budowę nawierzchni jezdni, wymianę chodników, krawężników, budowę miejsc postojowych, zatok autobusowych, wycinkę części drzew i nowe nasadzenia oraz dostosowanie infrastruktury technicznej, rozpoczęła się w styczniu 2020 r. i stanowi razem ze zrealizowaną już modernizacją ul. Łęczyckiej II etap projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie”. W I etapie przebudowano ulicę Maszkowką, Południową, zbudowano nowy most na Południowej i wybudowano dwa nowe ronda.

Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z Powiatem Zgierskim z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz rządowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.