Informacje Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

Województwo Łódzkie realizuje programy „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” oraz „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”.

Na terenie województwa łódzkiego działa także Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania oraz Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) dla dzieci i ich opiekunów.

Więcej informacji poniżej.

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Karta Seniora

Telefon zaufania

FASD