Ruszyła przebudowa Listopadowej

Dziś, 22 października, rozpoczęła się przebudowa ul. Listopadowej na odcinku od Żwirki do Mickiewicza. Ulica jest przejezdna, obecnie prowadzone prace nie wymagają jej zamknięcia dla ruchu. Ekipa rozpoczęła modernizację od wycinki drzew po obu stronach jezdni; w przyszłym tygodniu przystąpi do rozbiórki chodnika i krawężnika po stronie numerów parzystych.

Rewitalizację ulicy podzielono na dwa etapy; pierwszy to przebudowa na odcinku od Żwirki do Mickiewicza, w drugim etapie zostanie przebudowany odcinek między Mickiewicza i placem Jana Pawła II.

Modernizacja Listopadowej obejmuje remont jezdni, wykonanie kanalizacji deszczowej, ułożenie nowych krawężników, chodników i zjazdów do posesji z kostki brukowej, wymianę oświetlenia ulicznego i przyłączy elektrycznych, utworzenie kilkunastu miejsc postojowych, nowe nasadzenia drzew oraz pielęgnację i rekultywację trawników, przebudowę studni artezyjskiej, ustawienie kilkunastu stylizowanych ławek i koszy na śmieci na odcinku od placu JPII do Mickiewicza, zainstalowanie stylizowanych latarni na odcinku od placu JPII do Mickiewicza, podobnych do tych stojących na placu.

Inwestycja realizowana jest w ramach tego samego projektu co Pałac Schlosserów, Motarnia i Park Miejski, czyli „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Ozorkowie”.

Szacunkowy koszt to 4,4 mln zł (oba odcinki Listopadowej). Finansowanie:

– z UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

– z budżetu Ozorkowa

– z budżetu państwa w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych.