Termomodernizacja PM1 w przyszłym roku?

Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 to kolejny wniosek, jaki złożyło miasto do rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych, z którego można pozyskać 100 procent dofinansowania zadania.
Koszt inwestycji oszacowano na 2 mln zł, a czas realizacji – od grudnia 2020 r. do września 2021 r.
Zakres prac to: ocieplenie/modernizacja/wymiana ścian zewnętrznych, stropów piwnic, dachu i poddasza, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana 33 grzejników, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz źródła ciepła, modernizacja systemu wentylacji, instalacji elektrycznej, montaż fotowoltaiki, dostosowanie obiektu do wymagań p-poż.
Inwestycja zmniejszy zużycie energii cieplnej i emisję gazów cieplarnianych oraz poprawi warunki pobytu przedszkolaków i pracowników w placówce.