Nagrody Burmistrza dla nauczycieli

Siedmioro nauczycieli z ozorkowskich placówek oświatowych otrzymało Nagrody Specjalne Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Burmistrz Jacek Socha, poza wręczeniem nagród, dyplomów i kwiatów, podziękował wszystkim pedagogom za ich codzienny wkład w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza w obecnej, trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. Burmistrz złożył tez nauczycielom życzenia zdrowia oraz sukcesów w pracy i życiu osobistym.
Uhonorowani Nagrodą Specjalną za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w 2020 r.:
✅Krystyna Pawlak – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
✅Małgorzata Gawęda – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
✅Katarzyna Wojtkiewicz – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2
✅Wioletta Jankowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 5
✅Tomasz Klauze – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
✅Grzegorz Pawłowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2
✅Kamil Mucha – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury