Nieodpłatne poradnictwo

Na podstawie art. 8a ust. 1 w związku z art. 8a ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) Starosta Zgierski udostępnia listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

lista