Koronawirus w PM4 i PM5

1 października potwierdzono przypadek koronawirusa u jednego z pracowników Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz jednego z pracowników Przedszkola Miejskiego nr 5. W godzinach przedpołudniowych, po uzyskaniu informacji ze zgierskiego Sanepidu, dyrektorki obu przedszkoli poinformowały o tym fakcie organ prowadzący.

W placówkach wdrożono procedury przewidziane obowiązującymi przepisami i zalecenia Sanepidu, który cały czas nadzoruje sytuację w obu przedszkolach.

Zgodnie z decyzją Sanepidu na kwarantannę z PM4 skierowano 3 pracowników, natomiast z PM5 – pięciu pracowników.

Oba przedszkola pracują w trybie stacjonarnym, jednak w PM4 w przypadku jednej grupy przedszkolnej Sanepid zdecydował o izolacji, w przypadku PM5 izolacją objęto dwie grupy przedszkolne. Do 9 października dzieci z tych grup nie będą przychodzić do przedszkoli, zostały objęte nauka zdalną.

W południe, podczas spotkania z dyrektorkami wszystkich miejskich przedszkoli, burmistrz Jacek Socha zdecydował o przeprowadzeniu dziś po południu ozonowania w PM4 i PM5. Do tego celu zostaną wypożyczone cztery ozonatory z miejskich szkół, natomiast także dziś złożono zamówienie na zakup pięciu dodatkowych ozonatorów do miejskich przedszkoli. Dziś przekazano też do wszystkich przedszkoli przemysłowe parownice do dezynfekcji podłóg i wykładzin, zamówione we wrześniu przez Urząd Miejski.