Przebudowa Spokojnej jeszcze w tym roku

Pod koniec września został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę czterech ulic: Zachodniej Pogodnej, Konarskiego i Spokojnej. Inwestycja będzie realizowana jako dwa zadania: jedno obejmie przebudowę ulicy Zachodniej, którą zrealizuje Łódzkie konsorcjum Eveco, natomiast pozostałe trzy ulice przebuduje Zakład Remontowo-Drogowy z Łodzi.

Koszt modernizacji wszystkich czterech ulic to ponad 2 mln 600 tys. zł. Miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych blisko 1 mln 600 tys. zł.

Inwestycja rozpocznie się w tym roku, a zakończy w 2022. W pierwszej kolejności, jesienią, rozpoczną się prace na ulicy Spokojnej.

Roboty obejmą przebudowę chodników oraz zjazdów do posesji z kostki brukowej, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, krawężników oraz wykonanie progów zwalniających z przejściami dla pieszych. Podobny zakres prac zostanie zrealizowany na Konarskiego i Pogodnej.

W ramach przebudowy ul. Zachodniej zaplanowano budowę nowych chodników i zjazdów do posesji z kostki brukowej, ciągu pieszo – rowerowego po zachodniej stronie jezdni, położenie nowej nawierzchni jezdni, budowę progu zwalniającego z przejściem dla pieszych, przebudowę istniejących parkingów i zatoki autobusowej, przebudowę skrzyżowania z ul. Konstytucji 3-go Maja.