Zielona Kraina w SP4

W Szkole Podstawowej nr 4 powstała pracownia ekologiczna, stworzona w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna.
Pracownia została wyposażona w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne i nowe meble.Dotacja z WFOŚiGW wyniosła 90% wartości czyli 49 897 zł., udział własny wyniósł 5 550 zł. 

Pracownia została wyposażona w szafki na pomoce dydaktyczne, stoliki i krzesła uczniowskie z regulowaną wysokością, tablicę multimedialną, laptop, projektor, nowoczesne mikroskopy, różnorodne zestawy do przeprowadzenia badań, doświadczeń, eksperymentów, kosze do segregacji odpadów.

Na jednej ze ścian położono fototapetę przedstawiającą temat związany ze środowiskiem naturalnym Ozorkowa; w tym przypadku widok Zalewu Miejskiego. Posiadanie zaprojektowanej ekopracowni pozwoli na prowadzenie zajęć metodą doświadczalną, eksperymentalną i badawczą, co rozwinie w uczniach umiejętność twórczego i operatywnego myślenia oraz pozwoli w interesujący sposób realizować program nauczania.

Dotacja z WFOŚiGW wyniosła 90% wartości kosztu całkowitego zadania – 49 897,00 złotych udział własny wyniósł 5 550,00 złotych”