Przebudowa ul. Olczaka, Polnej i Łącznej w przyszłym roku?

Miasto planuje budowę kanalizacji deszczowej i budowę nawierzchni ulic: Olczaka, Polnej i Łącznej. Stan nawierzchni tych dróg jest kiepski i korzystanie z nich, zwłaszcza w czasie opadów, jest utrudnione.

Budowa dróg będzie możliwa po tym, jak OPK wybuduje w tym rejonie kanalizację sanitarną. Spółka budowę kanału sanitarnego w tym rejonie miasta ma ujętą w swoim planie inwestycyjnym i wystąpi o dofinansowanie tego zadania do WFOŚiGW. Po ułożeniu kanalizacji, miasto będzie mogło wybudować deszczówkę i przebudować nawierzchnię ulic.
Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, trzy ulice zostaną zmodernizowane w ramach jednego zadania. Jeśli miasto nie pozyska środków zewnętrznych, inwestycja będzie prowadzona etapami (jak przy przebudowie ulic na „owocowym osiedlu”).
Realizację inwestycji musi poprzedzić wykonanie dokumentacji; środki na ten cel zostaną ujęte w budżecie na 2021 r.