Kilku pracowników SP5 na kwarantannie

21 września potwierdzono przypadek koronawirusa u jednego z pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Konarskiego. Po uzyskaniu informacji ze zgierskiego Sanepidu dyrekcja SP5 poinformowała o tym fakcie organ prowadzący.

W szkole od razu wdrożono procedury przewidziane obowiązującymi przepisami i zalecenia Sanepidu, który cały czas nadzoruje sytuację w SP5 w celu ochrony zdrowia osób przebywających w placówce. Szkoła, zgodnie z zaleceniem służb sanitarnych, pracuje nadal w trybie stacjonarnym.

Nauczycielka, u której wynik testu wykazał obecność koronawirusa, oraz jeszcze cztery osoby pracujące w SP5, które miały z nią kontakt, przebywają na kwarantannie.

Burmistrz Jacek Socha zlecił wczoraj ozonowanie wszystkich pomieszczeń w placówce, m.in. sal lekcyjnych, szatni, świetlicy. Środki na ten cel zostały wydatkowane z budżetu miasta.

Specjalistyczna firma przeprowadziła ozonowanie 21 września wieczorem, a ponieważ z pomieszczeń można korzystać już godzinę po ozonowaniu dziś w szkole odbywały się lekcje.