Nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Zgierski informuje, iż od dnia 17 sierpnia 2020 roku zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 785-050-293 lub drogą mailową na adres: npp@powiat.zgierz.pl.