Nawierzchnia alejek w Parku Miejskim

Dlaczego alejki w parku mają nawierzchnię mineralną, a nie betonową lub asfaltową?
– Taki był wymóg Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyjątkiem jest główna aleja, która stanowi ciąg pieszo-rowerowy i można ją było utwardzić przy użyciu kostki – wyjaśnia burmistrz Jacek Socha

– Wobec pojawiających się głosów, które dotyczą rewitalizacji parku, a w szczególności przyjętego sposobu utwardzenia alejek, pozwolę sobie przedstawić kilka ważnych informacji. Park Miejski objęty jest ochroną konserwatorską. Program rewitalizacji Parku Miejskiego musiał zostać uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W piśmie, przesłanym nam przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znajdują się wytyczne, które zostały wydane przez służby konserwatorskie. Wynika z nich jednoznacznie, że nawierzchnia ścieżek ma odpowiadać typowi charakterystycznemu dla założeń ogrodowych XIX wieku. Zapis taki znajduje się na ostatniej stronie dokumentu – dodaje burmistrz Jacek Socha.