Wykopy przy Łęczyckiej

Do 13 lipca potrwają rozpoczęte w tym tygodniu w rejonie ul. Łęczyckiej prace związane z budową linii średniego napięcia do zasilania elektrowni wiatrowych w Parzęczewie. Kable będą ciągnięte wzdłuż ul. Łęczyckiej między Rolną a Suchą. Przy drodze pojawi się w sumie 10 wykopów, część z nich w pasie ścieżki rowerowej. Miasto zgodziło się na prowadzenie prac w tym miejscu pod warunkiem, że po zakończeniu robót nawierzchnię ścieżki przywróci do pierwotnego stanu firma Larkbud, która w ubiegłym roku zmodernizowała Łęczycką. Firma realizująca inwestycję w gminie Parzęczew przyjęła ten warunek i pokryje wszystkie koszty związane z odtworzeniem ściezki.
Od początku maja w kilku miejscach na terenie miasta prowadzone są roboty związane z ułożeniem linii energetycznej zasilającej farmę wiatrową w Parzęczewie z głównego punktu zasilania w Ozorkowie przy ul. Młynarskiej, m.in. wzdłuż ulic: Młynarskiej, Rolnej, Suchej, Nowej, Przejazd, Konopnickiej, Zielonej i Makowej, zarówno na terenach należących do miasta, PKP, jak i prywatnych. Inwestor został zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i do uporządkowania terenu po zakończeniu prac.