Otwarcie parku za kilka dni

Na 1 lipca zaplanowano otwarcie Parku Miejskiego.
30 czerwca, zgodnie z umową, nastąpi oficjalny odbiór inwestycji przez Miasto. Wykonawca zapewnia, że w tym terminie wszystko będzie gotowe, ponieważ pozostały już tylko do wykonania ostatnie nasadzenia roślin i prace porządkowe. Po odebraniu inwestycji, firma zacznie demontować ogrodzenie, by 1 lipca park był już otwarty.

W ramach inwestycji:

– zbudowano i zamontowano nowy mostek nad Bzurą. Kładka pokryta jest farbą fotoluminescencyjną; w ciemnościach emituje zielone światło

– zrekultywowano roślinność; przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzono nowe rośliny

– zbudowano główną aleję przebiegającą przez cały park (ciąg pieszo-rowerowy) z kostki brukowej

– wyprofilowano teren i nowe ścieżki, uregulowano górkę

– przeprowadzono prace budowlane, polegające na umiejscowieniu pod ziemią całej infrastruktury teletechnicznej: wodociągowej (do zasilania wodotrysków), energetycznej (latarnie, monitoring, podświetlenie pomników przyrody) oraz światłowodu. W kwietniu tego roku zdjęto kable napowietrzne i usunięto stare słupy energetyczne.

– zainstalowano nowe, stylizowane latarnie w całym parku. Latarnie przy placu zabaw są kolorowe i lekko wygięte.

– zainstalowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoliki szachowe, wodotryski

– plac zabaw zajmuje większy teren niż wcześniej, a pod huśtawkami znajduje się specjalne, bezpieczne podłoże

– siłownia plenerowa wzbogaciła się o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń

– zamontowano kamery monitoringu i przyziemne lampy do podświetlenia pomników przyrody.

Koszt rewitalizacji wyniósł blisko 3,5 mln zł. Inwestycja została zrealizowana przez Miasto Ozorków w ramach kilkuletniego projektu pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie”, w ramach którego wyremontowano już zabytkowy budynek przy ul. Listopadowej 6a, tzw. Motarnię, zrewitalizowano park, a wkrótce zostanie przebudowana ul. Listopadowa i wyremontowany zabytkowy budynek przy ul. Listopadowej 6b, dawny pałac Schlosserów.

Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.