Nagrody za Działalność Kulturalną

SONY DSC

Nagrodę Miasta Ozorkowa za Działalność Kulturalną w 2019 r. otrzymali dwaj panowie: Tadeusz Pietrasik – muzyk, miłośnik folkloru, od lat związany z kapelą „Ozorkowianie” oraz Wiesław Dobrowolski  – od 1971 r. w Polskim Związku Filatelistycznym w Ozorkowie, autor wielu zbiorów filatelistycznych nagradzany na ogólnopolskich wystawach i przeglądach.

Dziś, na sesji Rady Miejskiej, przewodniczący RM Ryszard Kałużny poinformował oficjalnie o laureatach tegorocznej Nagrody za Działalność Kulturalną. W tym roku wyjątkowo, ze względu na obostrzenia wynikające z epidemii, laureaci nie mogli uczestniczyć w sesji, by uroczyście odebrać nagrody i listy gratulacyjne. Nagrodzeni zgłosili się po ich odbiór indywidualnie.

Pan Tadeusz Pietrasik od lat tworzy repertuar ludowy wzorowany na folklorze łęczyckim, czego efektem jest płyta nagrana z Kapelą „Ozorkowianie” w 2019 r. z okazji jubileuszu 40-lecia działalności artystycznej. Pan Pietrasik jest laureatem wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń, otrzymał m.in. odznakę Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Srebrny Krzyż Zasługi z rąk Prezydenta RP w 2009 r. Pracuje na ¼ etatu w Miejskim Ośrodku Kultury jako instruktor muzyki, a w wolnym czasie występuje na licznych przeglądach, koncertach, uroczystościach i festynach nie tylko z kapelą „Ozorkowianie”, która pracuje pod jego kierunkiem, ale też z kapelą ludową „Aleksandrowianie” oraz z zespołami śpiewaczymi z Luboli, z Góry Bałdrzychowskiej i z Brodni.

Pan Wiesław Dobrowolski został odznaczony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistycznego odznaką „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki”. Jego zbiór pn. „Włókiennictwo ubiera i poprawia komfort życia” jest jednym z najlepszych w Polsce. W ubiegłym roku zdobył najwyższe wyróżnienie, czyli Grand Prix wystawy „100. rocznica PCK – Wrocław 2019”. W dotychczasowej, 60-letniej historii ozorkowskiego koła PZF, jest jedynym laureatem Grand Prix. Obecnie przygotowuje zbiór „Święty Jan Paweł II – 100. rocznica urodzin”.