Czek dla Ozorkowa

26 czerwca Sekretarz Miasta Mariusz Ostrowski, w imieniu Burmistrza Jacka Sochy, odebrał z rąk Wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka czek na dofinansowanie przebudowy ulic: Zachodniej, Konarskiego, Spokojnej i Pogodnej.

W uroczystości, zorganizowanej w Urzędzie Gminy Głowno, uczestniczyli samorządowcy z powiatu zgierskiego, którzy otrzymali dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a także poseł Marek Matuszewski, który poinformował o przekazaniu samorządom dodatkowych środków z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Pieniądze te trafią do gmin  we wrześniu i wspomogą budżety samorządów, które z powodu epidemii mają niższe dochody. Autorem tego projektu jest Prezydent RP Andrzej Duda.

Kwota przebudowy Zachodniej, Spokojnej, Pogodnej i Konarskiego wynosi ponad 2 mln 600 tys. zł, z czego dofinansowanie z FDS – blisko 1 mln 600 tys. zł.

W ramach przebudowy ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej zaplanowano: przebudowę chodników oraz zjazdów do posesji z kostki brukowej, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, krawężników oraz wykonanie progów zwalniających z przejściami dla pieszych. Termin realizacji inwestycji: druga połowa 2022 r.

W ramach przebudowy ul. Zachodniej zaplanowano budowę nowych chodników i zjazdów do posesji z kostki brukowej, ciągu pieszo – rowerowego po zachodniej stronie jezdni, położenie nowej nawierzchni jezdni, budowę progu zwalniającego z przejściem dla pieszych, przebudowę istniejących parkingów i zatoki autobusowej, przebudowę skrzyżowania z ul. Konstytucji 3-go Maja. Zakończenie inwestycji – kwiecień 2022 r.