Absolutorium dla Burmistrza Jacka Sochy

25 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Ozorkowa za rok 2019 i udzielili absolutorium burmistrzowi Jackowi Sosze. Spośród 15-osobowej Rady Miejskiej za udzieleniem absolutorium zagłosowało 13 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jedna była nieobecna.

Podjęcie uchwały w tej sprawie poprzedziła debata nad Raportem o Stanie Miasta. Jest to obszerny dokument, który podsumowuje działalność burmistrza w 2019 r. w zakresie realizacji zadań, których wykonanie należy do władz samorządowych.

W raporcie zawarte są informacje o stanie finansów miasta, realizowanych inwestycjach, a także o strukturze, funkcjonowaniu i finansowaniu oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Dokument zawiera również dane dotyczące infrastruktury i ochrony środowiska, polityki społecznej i zasobu komunalnego. W roku 2019 dochody miasta wyniosły ponad 95 mln zł, a wydatki ponad 97 mln zł, z czego na inwestycje wydano blisko 20 mln zł, co było rekordową kwotą w porównaniu do lat wcześniejszych. Inwestycje, zrealizowane w minionym roku, to m. in. przebudowa ul. Łęczyckiej, ul. Obrońców Westerplatte, zakończenie modernizacji ulic „owocowego osiedla”, modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2,  termomodernizacja Hali Sportowej Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”, termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4, modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Listopadowej 6, gdzie kiedyś mieściła się Motarnia