Na wybory – w maseczkach

28 czerwca, w najbliższą niedzielę, odbędą się wybory prezydenckie. Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi osoba, która będzie głosować w lokalu wyborczym, powinna mieć własny długopis, maseczkę na nos i usta, a także powinna zdezynfekować ręce płynem, który znajdować się będzie przy wejściu do każdego lokalu wyborczego. Zalecane jest także zachowanie dystansu między osobami przebywającymi w lokalu wyborczym.
Członkowie komisji będą wyposażeni w jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub maseczki. W trakcie głosowania kilkukrotnie przeprowadzona zostanie dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów, urządzeń higieniczno-sanitarnych, uchwytów, włączników światła oraz pozostałych powierzchni, na kontakt z którymi narażeni są wyborcy.
Zespół ds. organizacji wyborów w Ozorkowie uprzejmie prosi mieszkańców o zastosowanie się do zaleceń sanitarnych i przeprasza za utrudnienia.